Misstanke om demenssjukdom - vart vänder jag mig?

Om du misstänker demens hos dig själv eller hos någon i din omgivning kan du kontakta antigen vårdcentralen/husläkarmottagningen eller kommunens biståndshandläggare. Det spelar ingen roll vart du vänder dig i det här skedet, du erbjuds samma hjälp. Beroende på vilken information som framkommit vid samtalet tar vårdcentralen, distriktssköterskan eller biståndshandläggaren kontakt med den misstänkt demenssjuka och/eller anhörig för ett hembesök. Om det finns behov av stöd får den enskilde och anhöriga redan här information om hemtjänst, hjälpmedel och anhörigstöd.

Basal demensutredning

Den basala demensutredningen görs av husläkare och innehåller bland annat ett antal tester samt intervju med anhörig. En demensutredning pågår en längre tid eftersom demenssjukdomar inte går att fastställa genom en enskild undersökning.

Tidsbokning för en basal demensutredning kan den enskilde få hjälp med av personen som gör det första hembesöket. Du kan läsa mer om innehållet i utredningen på www.viss.nu.

Det ingår i utredningen att genomgå funktions- och aktivitetsbedömning med primärvårdsrehab efter remiss från husläkaren.

Läkaren fastställer diagnosen. Ibland behöver en mer utförlig utredning göras och då remitteras patienten till minnesmottagningen som gör en fullständig utredning.

Vårdcentraler: