Vilket stöd kan man få?

Personer som misstänks ha eller som redan har fått en demensdiagnos har ofta behov av stöd och hjälp i olika former.

Den enskilde kan ansöka om olika stödinsatser. Biståndshandläggarna i kommunen utreder tillsammans med den enskilde/anhörig/god man behov av stöd och hjälp för att klara den dagliga livsföringen.  Beslut om insatser fattas med stöd av lagar och riktlinjer. Det krävs ingen diagnos för att ansöka om insatserna.

Nedan ges kort information om olika stödinsatser som kan beviljas efter ansökan.

 Hemtjänst

Exempel på insatser är:

  • Städning, tvätt, uträtta inköp
  • Leverans av matlåda och hjälp vid måltider
  • Hjälp att sköta den personliga hygienen
  • Ledsagning för att exempelvis ta sig till en aktivitet eller ett läkarbesök

Klicka på länken hemtjänst för att läsa mer. Den enskilde måste själv ansöka om hemtjänst och biståndshandläggare fattar beslut om eventuell insats.

Trygghetslarm

För dem som bor i eget boende finns möjlighet att få olika minneshjälpmedel, till exempel spisvakt eller minneskalender. Läs mer om insatsen genom att klicka på länken trygghetslarm. Behov av trygghetslarm bedöms av biståndshandläggare efter ansökan.

Hjälpmedel

För de som bor i eget boende finns möjlighet att få olika minneshjälpmedel, till exempel spisvakt eller minneskalender.

Mer information om hjälpmedel finner du via länken.

Dagverksamhet

Dagverksamheten är till för personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende. Dagverksamheten erbjuder möjlighet att få stöd och hjälp samt att träffa andra personer i hemlik miljö. Verksamheten är öppen alla vardagar. På dagverksamheten kan man delta i olika aktiviteter som till exempel högläsning, promenader, sång och musik. Dagverksamheten ordnar måltiderna under vistelsen.

Personalen på dagverksamheten kan också stödja anhöriga genom träffar och vägledande samtal.

Klicka på länken för att läsa mer om Ekdungens dagverksamhet.

Den enskilde ansöker om dagverksamhet via biståndshandläggare som fattar beslut om insats efter utredning.

Särskilt boende

Särskilt boende innebär att den enskilde har en egen lägenhet på en avdelning med tillgång till service och omvårdnad dygnet runt. Boendet är avsett för personer med stora behov av vård och stöd.

Läs mer om särskilt boende och de boenden som finns på Ekerö via denna länk, särskilt boende.

Den enskilde ansöker om särskilt boende via biståndshandläggare som utreder behovet och fattar beslut om insats.

Korttidsboende

Demenssjuka personer kan få korttidsboende eller växelvård. Insatsen kan även beviljas som avlastning för anhörig. Den enskilde bor under dessa perioder på något av kommunens särskilda boenden.

Växelvård för personer med demenssjukdom finns på Kullen. Växelvård är till för dem som regelbundet växlar mellan att bo hemma och på det särskilda boendet.

Läs mer om korttidsboende och växelvård genom att klicka på länken, korttidsboende och växelvård.

Den enskilde ansöker om insatsen via biståndshandläggare som utreder behovet och fattar beslut om insats.

Anhörigstöd

 När en person blir demenssjuk drabbas även anhöriga. Som anhörig är det ofta viktigt att kunna få prata med andra som går igenom samma sak och att få råd och stöd i det man går igenom.

I Ekerö kommun arbetar en anhörigkonsulent som ger vägledande samtal till anhöriga. Via anhörigkonsulenten kan du även få kontakt med en anhöriggrupp.

Personalen på kommunens dagverksamhet för personer med demenssjukdom kan också svara på frågor och funderingar kring demens.

Läs mer om anhörigstöd och hur du kontaktar anhörigkonsulenten via länken, anhörigstöd.