Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är helt fri och inte styrd av något regelverk och är till sin form och sitt innehåll helt religiöst neutral. Vem som helst, till exempel en nära anhörig eller vän, kan förrätta en borgerlig begravning men man kan också anlita en officiell borgerlig begravningsförrättare, en kommunal begravningsofficiant.

I Ekerö kommun är det Inger Andersen (S) och Eva Laurén (M) som är utsedda. De anhöriga kan själva kontakta dem via kommunens växel eller också kan kontakt tas via begravningsbyrån. Ersättning för begravningsakten regleras direkt mellan dödsboet och begravningsförrättaren alternativt begravningsbyrån

I kommunen finns också utsett ett begravningsombud vars uppgift är att bevaka att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.