Bouppteckning

Efter att någon avlidit ska en bouppteckning göras. Det är en lista över tillgångar och skulder samt vilka personer som ingår i dödsboet. Bouppteckning ska göras i samråd med övriga dödsbodelägare.

Från Skatteverket kan man få blanketter och en broschyr om bouppteckning. Där finns också information om hur blanketten ska fyllas i.

Uppdraget kring bouppteckning kan överlåtas till en bank, begravningsbyrå eller juristfirma som har specifik kunskap om hur uppdraget ska utföras.

Bouppteckningen ska lämnas in till skatteverket inom tre månader efter dödsfallet.