Dödsboanmälan

Finns det inga tillgångar efter en person som avlidit kan kommunen hjälpa till med en så kallad dödsboanmälan som är en förenklad form av bouppteckning.

Det innebär att dödsboet kan söka ekonomisk hjälp för begravningskostnader enligt de riktlinjer som gäller för socialtjänsten i Ekerö kommun.

För mer information om dödsboanmälan kontakta socialkontoret.