Förvaltarfrihetsbevis

Ett förvaltarfrihetsbevis är ett bevis på att en person inte har någon förvaltare. Ett sådant bevis krävs av vissa myndigheter för att exempelvis få stå som ansvarig utgivare för periodiska skrifter, bli fastighetsmäklare eller advokat. Det är bara överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd som kan utfärda beviset.

För att få ett bevis skickar du in ett personbevis som inte är äldre än tre månader till: Överförmyndaren, Box 205, 178 23 Ekerö. Ange att det är ett förvaltarfrihetsbevis du önskar. Efter en kontroll mot våra register skickar överförmyndaren beviset till folkbokföringsadressen.