Utmärkelse till ideella föreningar

Från och med 2012 delar Socialnämnden ut en utmärkelse till en ideell förening/organisation som aktivt arbetar för medmänniskor som behöver olika former av stöd och hjälp i sin vardag.

Föreningens verksamhet ska omfatta boende i Ekerö kommun och kan ges till:

  • Föreningar/organisationer vars verksamhet kan ses som ett komplement till de insatser som Socialnämnden ombesörjer.
  • Föreningar/organisationer som tar ett ökat socialt ansvar genom en viss satsning eller insats.
  • Föreningar/organisationer som skapar nya möjligheter för människor som behöver stöd och hjälp.

Utmärkelsen uppgår till 10 000 kr och kan komma att delas mellan flera sökanden.

Det är Socialnämnden som beslutar om vem av de sökande som ska tilldelas utmärkelsen. Nämnden kan också föreslå mottagare.

Ansökan om utmärkelsen ska ha inkommit senast den 15 mars 2020 till Socialnämnden.

Ansökningsblankett

Ansökan skickas till:

Ekerö kommun/Socialnämnden
Box 205
178 23 Ekerö
eller via mail: socialnamnden@ekero.se