Adoption

För att du/ni ska kunna ta emot ett adoptivbarn måste kommunens socialnämnd besluta om att ge dig som enskild person eller er som makar ett medgivande (tillstånd).

För att du/ni ska kunna ansöka om adoption bör du/ni vara friska, minst 25 år och helst inte äldre än 42 år. Man kan ansöka som ensamstående eller gifta. Sedan ska du/ni också ha deltagit i en föräldrautbildning som kommunen anvisar.

Efter ansökan gör familjerätten en hemutredning som blir ett underlag för socialnämndens beslut om medgivande till adoption.

Om du/ni vänder er till tingsrätten med en ansökan om adoption ska domstolen begära ett yttrande från socialnämnden/familjerätten i den kommun där du/ni är folkbokförda.