Faderskap

För barn till föräldrar som inte är gifta ska faderskap eller föräldraskap formellt bekräftas genom en skriftlig så kallad fader- eller föräldraskapsbekräftelse. Är modern gift när barnet föds anses hennes make automatiskt som barnets far och faderskapet behöver inte fastställas.

Syftet med att fastställa faderskapet eller föräldraskapet      

Syftet med att bekräfta faderskapet är att säkra barnets rätt att veta sitt ursprung, till försörjning och arv och rätten till båda föräldrarna. Om barnet ska bära faderns efternamn kan namnet inte registreras förrän faderskapet är bekräftat.

Så här går det till

När barn föds skickar Skatteverket en underrättelse till kommunen där mamman är folkbokförd. Familjerätten tar kontakt med modern för att boka tid för faderskapsbekräftelse. Om föräldrarna bor tillsammans besöker de gemensamt familjerätten för att bekräfta faderskapet.

Blivande föräldrar kan själva kontakta familjerätten före barnets födelse för att bekräfta faderskapet.

Föräldrar som inte bor tillsammans

Om ni som föräldrar inte bor tillsammans eller om faderskapet är oklart sker en mer omfattande utredning. Här kan en rättsgenetisk undersökning begäras av mannen eller kvinnan. Syftet är att det för barnet skull inte ska finnas några tveksamheter om vem som är pappan.

Gemensam vårdnad

I samband med besöket hos familjerätten kan ni som föräldrar anmäla om ni önskar att vårdnaden ska vara gemensam för barnet.