Familjebehandling

Familjebehandlingen vänder sig till familjer med barn 0-18 år som bor i Ekerö kommun.

Här kan du få hjälp om du och din familj har svårigheter med att gemensamt lösa konflikter eller har andra problem som beror på relationer mellan familjemedlemmarna.

Om du vill veta mer eller behöver hjälp vänder du dig till socialtjänstens mottagning för barn och ungdom.

Familjebehandlarna vid socialförvaltningen har en gedigen utbildning och lång erfarenhet av att stödja familjer. Vi arbetar med olika metoder både hemma hos familjer och på socialförvaltningen.

Familjebehandlingen inriktar sig på att stärka föräldrar i sin föräldraroll, ge förutsättningar för bättre kommunikation både inom och utom familjen samt hjälp att hantera konflikter.

Om du och din partner har problem i er inbördes relation kan ni istället vända er till familjerådgivningen.