Familjehem

Ett familjehem tar emot barn eller ungdom som en familjemedlem under en kortare eller längre tid. Familjehemmen är utredda och godkända av socialnämnden för att ta emot barn i sitt hem.

När behövs familjehem?

Det finns många barn och unga med trassliga hemförhållanden och som för kortare eller längre tid behöver bo i ett familjehem. Orsakerna kan vara föräldrarnas sjukdom, missbruk eller personliga problem som gör att barnet/ungdomen far eller riskerar att fara illa.

Så här ansöker du om familjehem

Du kan ansöka hos socialtjänsten om familjehem för ditt barn. En socialsekreterare utreder och beslutar om ditt och ditt barns behov.

Kostnad

En ny bestämmelse om egenavgift kommer att börja gälla från den 1 januari 2012. Den innebär att om ditt barn eller ungdom (mellan 0 – 18 år) bor i familjehem så betalar du en så kallad egenavgift under den tid som placeringen pågår.
Storleken på egenavgiften är beroende av föräldrarnas ekonomi och hur många barn föräldrarna har. Egenavgiften motsvarar högsta beloppet för underhållsstöd. Detta gäller var och en av föräldrarna.