Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig till vuxna i Ekerö kommun som lever i parförhållande och som behöver hjälp att lösa konflikter eller andra problem i relationen.

Familjerådgivningen erbjuder samtal under kortare tid och i samtalen kan problem klarna och lösningar växa fram.

Du ansvarar själv för att söka familjerådgivningen som är helt frivillig. I familjerådgivningen ingår inte familjeterapi eller individuell terapi.

Sekretess 

Familjerådgivningen arbetar under sträng sekretess och inga register eller journaler förekommer.

Valfrihet

Ekerö kommun tillämpar valfrihetssystem för familjerådgivning. Det innebär att du kan välja den familjerådgivare du önskar av de utförare som presenteras på denna sida. Antal samtalstillfällen är max fem och du har möjlighet att byta familjerådgivare om du vill.

För godkända utförare, klicka på länk till vänster på denna sida.

Kundnummer

Du behöver ett kundnummer som du ska ha med dig till familjerådgivningen. Det går bra att boka tid hos den familjerådgivare du valt innan du har fått ditt kundnummer. Kundnumret får du genom att kontakta Ekerö direkt, socialkontoret, per telefon. Du behöver inte uppge ditt namn eller adress för att få kundnumret.

Avgift

Varje samtal kostar 500 kr och betalas till familjerådgivaren i samband med besök.