Familjerätten

Familjerätten arbetar med samarbetssamtal, avtal, utredningar gällande faderskap, vårdnad, boende, umgänge, adoption och namnärenden. Utöver det ger familjerätten även information i dessa frågor.

Föräldrar som står inför en separation eller har separerat kan vända sig till familjerätten för att få råd och stöd i frågor som rör barnens situation.

Familjerättens arbete styrs av Föräldrabalken och Socialtjänstlagen vilket innebär att  familjerätten erbjuder vissa tjänster utifrån medborgarnas önskan medan andra sker på uppdrag av myndigheter till exempel domstol.

Ekerö kommun har en gemensam familjerättsnämnd och verksamhet tillsammans med Solna stad och Sundbybergs stad. För mer info se Solna stads hemsida.