Boende vid vårdnad

Med boende menas barnets faktiska bosättning, det vill säga där barnet bor till största delen.

Barnet kan bo hos den ena föräldern men även bo växelvis, d v s lika mycket tid hos båda föräldrarna.

Om ni som föräldrar har gemensam vårdnad kan ni själva besluta vem av er barnet ska bo tillsammans med, utan inblandning av vare sig domstol eller socialnämnd.

Om ni som föräldrar är överens, kan ni vända er till familjerätten om ni vill teckna ett avtal gällande boendet.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens om boendet kan ni vända er till familjerätten för möjlighet till samarbetssamtal. Ni kan också vända er direkt till domstol och begära att få umgänget reglerat genom domstolsbeslut.