Avtal - Vårdnad, boende, umgänge

Ni som föräldrar kan, om ni är överens, teckna avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalen ska godkännas av Socialnämnden/familjerätten i den kommun barnet är folkbokfört.

Innan Socialnämnden godkänner avtalet görs en bedömning om överenskommelsen är det bästa för barnet. Socialnämnden ska även ta hänsyn till barnets vilja utifrån ålder och mognad.

Ett godkänt avtal är lika juridiskt bindande som ett domstolsbeslut.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens kan ni vända er till familjerätten för möjlighet till samarbetssamtal. Ni kan även vända er till domstol.