Samarbetssamtal

Familjerätten erbjuder möjlighet till samarbetssamtal som leds av erfaren personal hos oss. Samtalen vänder sig till er föräldrar, med gemensamma minderåriga barn, som står inför en separation eller som redan har separerat och är oense om hur ni ska lösa frågor om vårdnad, boende och umgänge för era barn.

Samarbetssamtal utgår från barnets behov och syftet med samtalen är att föräldrar bättre ska komma överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska se ut efter separationen. Samarbetssamtalen är kostnadsfria och frivilliga.

Genom att medverka i samarbetssamtal kan föräldrar nå överenskommelser utifrån vad som är bäst för barnet. Överenskommelsen kan göras till ett bindande juridiskt avtal som godkänns av Socialnämnden.

Samarbetssamtal kan även ske på uppdrag från domstol.