Vårdnad

Vårdnadshavare

Om ni som föräldrar är gifta med varandra när barnet föds är ni båda automatiskt vårdnadshavare. Om ni som föräldrar inte är gifta med varandra när barnet föds, är du som mamma ensam vårdnadshavare för barnet.

Som vårdnadshavare har du/ni ansvar för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det behöver. Oftast är du/ni som vårdnadshavarer också förmyndare för barnet, det vill säga du/ni företräder barnet i ekonomiska frågor.

Gemensam vårdnad

Om ni som föräldrar har gemensam vårdnad för ert barn innebär det att ni båda har ansvar för att barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda. Ni ska då gemensamt bestämma i alla viktiga frågor som rör ert barn.

Om ni som föräldrar får barn tillsammans och inte är gifta kan ni vid bekräftelsen av faderskapet anmäla om gemensam vårdnad. Ni kan även vid senare tillfälle teckna avtal om gemensam vårdnad genom att kontakta familjerätten.

Om någon av föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad kan den andre föräldern vända sig till domstolen. Domstolen fattar beslut i vårdnad, boende och umgängesfrågan utifrån vad som är det bästa för barnet.

Ensam vårdnad

Om du har ensam vårdnad om ditt barn innebär det att du har rätt att fatta viktiga beslut som rör barnet utan att rådgöra med den andre föräldern.
Du som har ensam vårdnad kan överlåta den dagliga vården av barnet till den andre föräldern.