Råd- och stödverksamhet till familjer

Råd och stöd är en generell insats vi kan ge de barn, ungdomar, föräldrar och familjer som önskar det. Vi erbjuder upp till fem samtal som är kostnadsfria. Det kan handla om allt från ett rådgivande samtal till att hela familjer deltar i familjesamtal. Det är individens/familjens behov som är avgörande för stödet. Syftet kan vara att ge familjen stöd i att prata med varandra, hitta nya sätt att kommunicera för att bryta gamla mönster. Viktigast är att samtalen handlar om det som ni som söker ser som problematiskt just nu.

Vi kan oftast erbjuda tid inom en vecka. Ni som familj kan när som helst avsluta kontakten.

Råd och stödsamtal varken journalförs eller registreras och självklart har vi tystnadsplikt.

Samtalen sker i familjeteamets lokaler på Ekuddsvägen 42.

Ring oss om du har frågor eller vill boka en tid. Om vi inte kan svara, lämna ett meddelande så ringer vi upp senast nästkommande vardag. Familjeteamet 08-124 570 09.

Familjerättsliga frågor handhas av Familjerätten i Solna. Ni föräldrar som har separerat eller ska separera och behöver hjälp med att komma överens om hur barnen ska bo och träffa sina föräldrar kontakta istället familjerätten direkt för samarbetssamtal.