För utförare enligt LOV

I enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV) upphandlar Ekerö kommun följande tjänster:

  • hemtjänst
  • medicinsk fotvård för personer i särskilt boende
  • ledsagarservice och avlösarservice
  • familjerådgivning
  • boendestöd

För att få bedriva verksamhet inom Ekerö kommuns kundvalssystem krävs tillstånd från kommunen. Förfrågningsunderlag samt ansökningsformulär finns att hämta nedan. Ansökan om att bli godkänd utförare för familjerådgivning och boendestöd görs via e-avrop.

Frågor gällande upphandling enligt LOV kan besvaras av:

Johan Adner, upphandlare
Lena Burman Johansson, socialchef (hemtjänst, medicinsk fotvård, ledsagarservice och avlösarservice)
Mathias Elmersjö, utvecklingsledare (hemtjänst, medicinsk fotvård, ledsagarservice och avlösarservice, boendestöd)
Britt-Marie Fransson, chef Barn- och ungdomsenheten (familjerådgivning)
Tel. 08-124 571 00

Hemtjänst

OBS! Nytt förfrågningsunderlag gäller för ansökan fr o m 2 september 2019:
Länk till: skakrav, administrativa föreskrifter, avtal

Ansök via www.e-avrop.com

För ansökan innan den 2 september:
Förfrågningsunderlag

Ansökningsformulär

Ersättningsnivåer fr o m 2019-04-01

Ersättningsnivåer fr o m 2020-04-01

Medicinsk fotvård

Förfrågningsunderlag
Ansökningsformulär

Ersättningsnivåer tfr o m 2019-04-01

Ersättningsnivåer fr o m 2020-04-01

Ledsagarservice och avlösarservice

Förfrågningsunderlag
Ansökningsformulär

Ersättningsnivåer fr o  m 2019-04-01

Ersättningsnivåer fr o m 2020-04-01

Familjerådgivning

Förfrågningsunderlag
Ansökan görs endast via e-avrop. Klicka här för att komma dit

Ersättningsnivåer fr o m 2019-04-01

Ersättningsnivåer fr o m 2020-04-01

Boendestöd

Förfrågningsunderlag
Ansökan görs via e-avrop. Klicka här för att komma dit

Ersättningsnivåer fr o m 2019-04-01

Ersättningsnivåer fr o m 2020-04-01