Är du god man eller förvaltare?

Blanketter

Våra blanketter finns tillgängliga här. Flera av blanketterna finns som ifyllningsbara PDF. Observera att även om du använder ifyllningsbara blanketter så måste blanketten skrivas ut och skrivas under för hand.

Aktuellt på överförmyndaren

Introduktionskurs för nya ställföreträdare den 15 november 18:00 - 21:00. Vänligen kontakta oss om du vill medverka vid denna utbildning.

Redovisningskväll, datum och tider för utbildning i redovisning kommer i samband med utskicket inför årsräkningarna i början av januari.