För dig som funderar på att bli god man

Vad gör en god man?

En god man är en hjälpande hand till en person som på grund av sjukdom inte själv kan hantera sådant som exempelvis betalningar eller kontakt med myndigheter. Syftet med uppdraget är att se till att personen har ett så bra liv som hen möjligen kan ha trots sin sjukdom. Uppdraget omfattar vanligtvis ett besök varje månad samt tid för att administrera räkningar, myndighetskontakter, etc.

Den hjälpbehövande kan vara allt ifrån en 18-åring med funktionsnedsättning till en äldre person med demensdiagnos. Det kan även vara personer som har råkat ut för en olycka mitt i livet. Gemensamt för alla är att de inte kan företräda sig själva utan behöver hjälp. Uppdraget som god man grundar sig på ideellt engagemang men ett arvode utgår för insatsen.

Anmäl ditt intresse!

Om du tror att du skulle bli en bra god man vill vi gärna att du hör av dig till oss på Överförmyndaren. Ett första steg är att du får fylla i en intresseanmälan. När vi sedan har en huvudman som vi tror att du skulle kunna hjälpa kontrollerar vi att du inte förekommer i brottsregistret, hos Kronofogden eller själv har en förvaltare samt att vi bokar vi in ett personligt möte där vi berättar lite mer.

Vi erbjuder alla nya ställföreträdare utbildning i uppdraget!