Funktionsnedsättning

Här finns information om socialtjänstens verksamhet för dig som har någon tillfällig, exempelvis efter en olycka, eller varaktig form av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning eller är närstående till en person med funktionsnedsättning.

LSS

Kommunen ger bland annat stöd till dig som har:

 • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • fått en hjärnskada i vuxen ålder och fått ett begåvningsmässigt funktionshinder
 • andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder och som behöver omfattande stöd och service för att klara sig i vardagen.


Vilken hjälp kan du få?

Du kan ansöka om:

 • Olika typer av boende
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Avlösarservice
 • Kontaktfamilj/person
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för barn över 12 år
 • Daglig verksamhet

Alla stöd behovsprövas. Läs mer under rubrikerna i menyn.

Psykisk funktionsnedsättning

Om du bor i Ekerö kommun, är över 18 år och har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan du ansöka om att få hjälp med bland annat:

 • stöd i hemmet
 • sysselsättning
 • boendestöd
 • kontaktperson

Vänd dig till Ekerö Direkt för att få stöd och hjälp att hitta rätt insatser för dig.

Här kan du läsa om träfflokalen Solrosen och deras aktiviteter som är öppna för alla med psykiska funktionsnedsättningar.