Boende med särskild service – vuxna

För dig som har en funktionsnedsättning, exempelvis utvecklingsstörning, autism eller psykisk sjukdom och har ett omfattande behov av stöd erbjuder Ekerö kommun olika former av boende. Det kan vara boende i gruppbostad eller servicebostad. Ditt behov avgör vilket boende som passar bäst.

Gruppbostad

I en gruppbostad bor du i egen lägenhet med gemensamt kök och vardagsrum. Våra gruppbostäder består av 4-6 lägenheter. Du som bor på gruppbostad får det stöd du behöver från personalen, de flesta gruppbostäder är bemannande dygnet runt.

Servicebostad

Servicebostad är en mellanform mellan ett självständigt boende i egen lägenhet och lägenhet i gruppbostad.

Som boende i servicebostad har du tillgång till gemensam service och personal dygnet runt.  Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger samlade i samma eller närliggande hus.

Boende med särskild service - barn och unga

För barn och unga med stora omfattande behov av stöd och som inte kan bo hemma hos föräldrarna, kan boende beviljas.

Så här ansöker du

För att ansöka om boende med särskild service eller anpassning vänder du dig till kommunens LSS - handläggare. Beslutet grundas på ditt behov samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Du får ett skriftligt beslut skickat hem till dig.