Mål

Syftet med boendestöd är att du som kund ska få stöd och möjlighet att utvecklas för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi boendestödjare inspirerar dig till personlig utveckling och en vilja att sätta upp nya mål och delmål, när du känner dig mogen för det. Tillsammans hjälps vi åt för att lokalisera de områden som du vill förändra och förbättra för att höja din livskvalitet.