Boendestöd

Boendestöd beviljas till dig över 18 år som klarar eget boende utan direkt stöd dygnet runt men där funktionsnedsättningen medför att den enskilde har svårigheter att hantera och möta vardagslivet.

Personer som har boendestöd kan ha behov av:
-    Stöd att planera och ge struktur åt vardagen
-    Stöd till att ta sociala kontakter/bryta social isolering
-    Socialt stöd för att stärka jag-funktionen
-    Stöd att klara vardagsrutiner
-    Stöd för minnet/inlärning
-    Stöd att omsätta kunskaper till praktik
-    Stöd att komma iväg till t ex sysselsättning, daglig verksamhet, praktik och anställning/studier
-    Stöd eller hjälp i kontakter med personligt eller professionellt nätverk.

Socialnämnden, genom socialförvaltningens handläggare, ansvarar för myndighetsutövningen och fattar beslut om bistånd. Handläggaren skickar därefter en beställning till den utförare du väljer.

Målgrupperna för insatsen är personer över 18 år med:
-    psykisk funktionsnedsättning
-    neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
-    psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och missbruk
-    Personkrets 1 och 2 LSS

Boendestödet omfattas av valfrihetssystem enligt LOV (lagen om valfrihetssystem). Valfriheten innebär att du som beviljas boendestöd kommer att ges möjlighet att välja vem som ska utföra insatsen bland de utförare som kommunen godkänt i systemet.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om boendestöd genom kommunens handläggare, som du når via Ekerö direkt.

Valfrihet

I Ekerö kommun gäller kundval inom boendestöd. Det betyder att du som har eller ska börja med boendestöd själv väljer utförare som är godkänd av kommunen. Information om de olika utförarna finns i menyn. Kundvalet ger dig möjlighet att välja utifrån vad som är viktigt för dig. Du kan byta utförare om du inte är nöjd.

Om du inte själv vill välja

Om du inte själv vill välja utförare finns ett så kallat ickevalsalternativ. Det betyder att du tilldelas någon av våra utförare. Du kan byta utförare om du inte är nöjd.