Daglig verksamhet

Du som har ett LSS-beslut om daglig verksamhet kan välja mellan olika dagliga verksamheter. Vi är det kommunala alternativet för dig som vill ha en daglig verksamhet och har en funktionsnedsättning. Vi arbetar utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

 

Olika arbetsplatser

Vi har flera olika arbetsplatser med olika innehåll av aktiviteter. Vi erbjuder aktiviteter i form av musik, konst, djurskötsel, olika typer av rörelseträning och sinnesstimulering, utevistelse, trädgårdsskötsel, företagsgrupp med mera. Våra arbetstagare har också möjlighet att få olika former av kortare insatser så som musikterapi och hundterapi.

 

Inflytande

Tillsammans med dig bestämmer vi vilken arbetsplats som passar dig bäst. Hos oss får du individuellt anpassat stöd att delta i olika aktiviteter utifrån dina behov och färdigheter. Du ska ha inflytande över både var du vill arbeta och vad du vill arbeta med.

 

Mål

Vårt mål är att din dagliga verksamhet ska kännas stimulerande och utvecklande för dig. Du får hjälp att utvecklas och att bli mer självständig. Det är också viktigt att din dagliga verksamhet känns meningsfull för dig. Vi vill att du ska trivas på arbetet tillsammans med dina kollegor och med personalen i verksamheten.