Arbetssätt

Personalen på våra dagliga verksamheterna är stödassistenter som är utbildade inom arbetssätt, förhållningssätt och tydliggörande pedagogik riktad till målgruppen. Vi arbetar aktivt med vidareutbildningar och har även stödpedagog, kulturpedagog och musikterapeut i arbetsgruppen.

 

Tillsammans med arbetstagaren och/eller god man skapar vi en genomförandeplan där vi sätter upp individuella mål för arbetstagaren som vi sedan arbetar mot under det kommande året. Arbetssätt och bemötande anpassas utifrån vilket stöd arbetstagaren behöver och målet är meningsfull sysselsättning som präglas av god kvalitet.

 

Vi använder oss av olika former av hjälpmedel så som schema, bilder, tidshjälpmedel, akka-platta, olika touchkontakter och paletter för att du ska kunna vara så självständig som möjligt under din arbetsdag.