Konstateljén

penslar i en burk

I Konstateljén arbetar vi utifrån en konstnärlig och pedagogisk grund där din egen utveckling står i centrum. Vi arbetar med olika konstnärliga uttryck så som bild, form och konstnärligt berättande. Målet i verksamheten är att glädjen i skaparkraften ska ge en stärkt identitet, ökat självbestämmande samt främja den personliga och konstnärliga utvecklingen. Vi arbetar både individuellt och med gemensamma uppgifter. För att skapa sammanhang pratar vi om olika material, framställning och om gruppens gemensamma utveckling. Konst är kommunikation och arbetet i konstateljén skapar stimulans, gemenskap, trivsel och social träning.

pictogrambilder måla teater

Arbetsuppgifter

Vår huvudsakliga inriktning är det konstnärliga uttrycket inom färg och form så som måleri, teckning, skulptur, textil och installationer. Vi arbetar också med konsten att berätta de egna berättelserna. Genom att gestalta och använda oss av masker och dockor inför en publik eller någon annan uttrycksform som gruppen önskar genomföra. Arbetstagarna jobbar med offentliga utsmyckningar, beställningsarbeten och utställningar. Men framför allt skapar vi för glädjens skull. Vi har ett nära samarbete med Hantverksgruppen som vi även delar lokal med.

 Teckning med flygande superhjältar

 

Vilka riktar vi oss till

Konstmakarna vänder sig till vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar inom LSS som är intresserade av ett kreativt skapande och individutvecklande arbete.

Vilket stöd erbjuder vi

Arbetet byggs upp utifrån arbetstagarens egna förutsättningar och vi kommer gemensamt fram till vilket stöd som behövs i olika sammanhang. Det finns möjlighet att arbeta i olika material och få pedagogiskt stöd för att möjliggöra sina idéer. Verksamheten verkar för självständighet och erbjuder ett meningsfullt konstnärligt arbete med kreativ utveckling.