Ekens dagliga verksamhet

Ekens dagliga verksamhet

Ekens dagliga verksamhet erbjuder en arbetsplats för personers som är i behov av sysselsättning i liten grupp och som behöver arbeta utifrån en tydlig struktur. Målet är att erbjuda arbetstagarna meningsfulla arbetsuppgifter i en trygg, förutsägbar och lugn miljö. Verksamheten ligger i nära anslutning till Ekerö centrum och arbetar bland annat med legoarbeten, bakning och återvinning. Arbetstagarna får genom aktiviteter och arbetsuppgifter uppleva känslan av tillhörighet samt möjlighet att socialt samspela med andra. Utgångspunkten för arbetet på Eken är att arbetstagarna ska känna såväl glädje som trygghet i under sina arbetsdagar samt bidra till ökad självständighet. Tillsammans anpassar vi dagen och arbetsuppgifterna och sätter upp individuella mål utifrån olika förmågor, behov och intressen. En grundläggande målsättning hos oss är att öka arbetstagarnas självständighet och självbestämmande men även att träna och öka kommunikationsförmågan.

 

 

Ekens dagliga verksamhet är uppdelad i två avdelningar. På den ena avdelningen arbetar vi arbetslivsinriktat och vi arbetar enskilt, i par och i grupp. Alla har stöd av individuella scheman över arbetsdagen och målet är att arbetstagarna ska utföra sina arbetsuppgifter så självständigt som möjligt. På den andra avdelningen sker mer individuellt arbete i eget rum. Alla arbetsuppgifter utförs med kontinuerligt stöd av vår personal. Här erbjuds du en individuellt utformad verksamhet där innehållet anpassats efter just dina behov, dina önskemål och din dagsform.     

 

 Eken pictogram

 

Arbetsuppgifter

Verksamheten erbjuder individuellt anpassade arbetsuppgifter och utgörs i dagsläget av legoarbeten från olika företag, bakning, visst hantverk, tvättservice samt insamling och sortering av återvinningsmaterial. Vi tränar på att vara i olika socialsammanhang samt på olika moment som bidrar till en ökad självständighet. Vi har inget krav på att arbetet ska ske i en visst takt, alla arbetar utifrån sina förutsättningar.

 

Vilka riktar vi oss till

Ekens dagliga verksamhet vänder sig till vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar samt personer som befinner sig inom autismspektrum. Vi vänder oss till personer som har stort behov av att arbeta i mindre grupper med en tydlig struktur och kontinuitet.

 

Vilket stöd erbjuder vi

Vi erbjuder individuellt anpassat stöd i form av struktur och kommunikation. Vi använder oss bland annat av pictogram/bildschema, objekt/föremål, fotografier och tidshjälpmedel. Vi har ett lågaffektivt bemötande i verksamheten och anpassar stödet utifrån arbetstagarnas dagsform.


Egna arbetsrum ger trygghet och arbetsro. 

 ekerö daglig verksamhet eken