Insperia

  dagcenter arbetsild

Insperia är beläget i Ekerö centrum med närhet till natur och kommunikationer. Verksamheten är inriktad på sinnesstimulering, rörelseträning samt sociala aktiviteter. Vi arbetar för att att öka arbetstagarnas självständighet, delaktighet, utveckling och inflytande över sina arbetsuppgifter/aktiviteter. Den enskildes integritet och rätt till självbestämmande är av central betydelse i verksamheten. För att skapa trygghet och förutsägbarhet arbetar vi med individuella scheman som byggs upp utifrån önskemål och förutsättningar och målet är att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter i en miljö där arbetstagarna kan utvecklas utifrån sin förmåga.

 

 dagcenter pictogram

Arbetsuppgifter

Verksamheten erbjuder olika sinnesstimulerande aktiviteter så som sång, musik och dans. Vi bakar och arbetar med datorer. För att bibehålla eller utveckla de fysiska funktionerna finns det även möjlighet till fysiska aktiviteter såsom sjukgymnastik, promenader, ridning och taktil stimulering.

 

 dagcenter touchknappar

Vilka riktar vi oss till

Till personer som har utvecklingsstörning och har ett stort omvårdnadsbehov till följd av fysiska rörelsehinder. Det finns även grupp för lite äldre personer med funktionshinder. Läs mer om denna grupp på fliken Trivselgruppen.

 

Vilket stöd erbjuder vi

På Insperia har alla arbetstagare individuellt anpassade scheman. Schemat arbetas fram tillsammans med individen utifrån dennes behov, önskemål och förutsättningar. Stödet byggs upp så att arbetstagarna ska kunna vara så självständiga som möjligt vilket ökar självkänslan, självständighet och förståelsen för omvärlden. Vi arbetar med olika former av kommunikation så som stödtecken, bildstöd och symboler. Vi har en akka platta som styrs av touchknapp som fästs på rullstolen så att arbetstagarna själva kan ta sig genom lokalerna. Tillsammans med arbetstagaren provar vi ut vilka hjälpmedel som kan bidra till ökad delaktighet och självständighet i arbetet.

 

 dagcenter bakning