Floravägen

Floravägens dagliga verksamhet bedriver en arbetsinriktad verksamhet i samarbete med företag, föreningar och Ekerö kommuns egna produktionsverksamheter. Arbetet på Floravägen sker efter en tydlig struktur där målet är att verksamheten ska vara tydlig och förutsägbar. Genom struktur skapar vi en trygg arbetsmiljö som stärker arbetstagarnas självständighet och självkänsla.

daglig verksamhet floravägen pictogram

Arbetsuppgifter

Verksamheten arbetar idag gentemot företag, föreningar samt kommunens egna verksamheter. Vi tar oss an arbetsuppgifter som vi ser är meningsfulla, anpassade och utvecklande för våra arbetstagare. Vi arbetar bland annat med tvätteri inom äldreomsorgen, transporterar mat till förskolor, packar upp och organiserar förbrukningsvaror, återvinning, trädgårdsarbete samt arbete i vårt eget kök. Vi tränar sociala färdigheter genom att röra oss i samhället och göra roliga och lärande studiebesök och utflykter. Arbetsuppgifterna ska kännas meningsfulla för alla som arbetar hos oss och vi anpassar vilka uppdrag vi tar oss an utifrån våra arbetstagares förutsättningar och intressen.

daglig verksamhet floravägen arbetsbild

 

Vilka riktar vi oss till

Till personer inom autismspektrum och utvecklingsstörning och som har särskilt behov av struktur och tydlighet under sin arbetsdag.

 

Vilket stöd erbjuder vi

Allt stöd är individanpassat utifrån arbetstagarens förutsättningar. Stödet byggs upp så att du ska kunna vara så självständig som möjligt i ditt arbete och under din dag. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik i form av bilder, symboler, scheman olika tidshjälpmedel etc. Vi värnar om de små framstegen i din utveckling och arbetar med långsiktiga mål.