IAM individuell extern placering

IAM:s logga

IAM är en del av kommunens dagliga verksamhet. Uppdraget är att ge personer med funktionsnedsättning, möjlighet att delta på den öppna arbetsmarknaden.

Den enskildes förutsättningar och önskemål är utgångspunkten för att matcha den arbetssökandes kompetens mot arbetsmarknadens behov.

En individuell placering kan vara allt från bara någon dag i veckan till heltid. Arbetstiden anpassas efter önskemål, behov och förmåga. Man kan ha sin huvudsyssla i någon av kommunens dagliga verksamheter och kombinera veckan med externt arbete. Eller större delen av veckan på en extern arbetsplats och bara till en viss del i den dagliga verksamheten.

Målsättningen för IAM:s insatser är:

  • att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter
  • att anpassa arbetsuppgifter och arbetsplatser efter den enskildes behov och förutsättningar
  • att stärka den enskilde i självständighet, utveckling och ökad social samvaro
  • att ge möjlighet till integrering i arbetslivet och samhället
  • att öka möjligheterna till ett lönearbete