Tornvillan Park- och trädgård

ekerö daglig verksamhet tornvillan

Tornvillan Park och trädgård erbjuder en daglig verksamhet med syfte att stärka den enskildes självständighet och utveckling både socialt och arbetsmässigt.

Med Tornvillan och Ekebyhovsparken som utgångspunkt för verksamheten utför vi olika uppdrag åt kommunen såsom underhåll av skog, park, trädgård samt olika service- och tjänsteuppdrag. På Tornvillan får arbetstagarna möjlighet att delta i en arbetsgemenskap och att utföra meningsfulla och efterfrågade arbetsuppgifter. Målet är att ge arbetstagarna möjlighet till personlig och arbetsmässig utveckling utifrån de egna förutsättningarna, samt att pröva och träna arbetsförmågan i adekvata arbetsuppgifter som är jämförbara med den reguljära arbetsmarknaden.

 

tornvillan pictogram

 

Arbetsuppgifter

Verksamheten erbjuder arbetsuppgifter inom skog, mark och trädgård. Vi arbetar med olika serviceuppdrag så som flytt, demontering av datorer, sortering av byggmaterial, leverans av post och paket. Vi arbetar även på kommunens återvinningscentral.

 

 Tornvillan arbetsbilder 2

Vilka riktar vi oss till

Vi riktar oss till personer med intellektuell funktionsnedsättning och med intresse för att jobba inom mark- och kontorsservice. För att kunna arbeta på Tornvillan behöver man klara att med stöd av personal arbeta och fungera socialt i grupp. Vi arbetar utomhus stora delar av dagen och för att kunna delta i arbetet behöver man vara så pass rörlig att man själv kan ta sig fram på ett betryggande sätt i kuperad terräng, ta sig i och ur bilar samt klara av motoriska moment som att lyfta och bära.

 

Vilket stöd erbjuder vi

På Tornvillan startar vi dagen med ett gemensamt morgonmöte. Där går vi igenom dagens olika arbetsuppgifter och fördelar dem emellan oss. Under dagen utför arbetstagarna sina uppgifter självständigt och arbetsledare finns tillgängliga för stöd när det behövs. Personalen består av stödassistenter och pedagoger som anpassar stödet utifrån arbetstagarens individuella behov. Syftet är att genom arbetsträning öka arbetstagarna möjligheter att få jobb på arbetsmarknaden med eller utan stödåtgärder.

 foto arbete tornvillan

Om du vill anlita Tornvillan park och trädgård

Kontakta Jonas Backelin 08-124 570 40 jonas.backelin@ekero.se vid förfrågningar. Vi utför endast uppdrag åt Ekerö kommun.