Om oss

Daglig verksamhet är till för dig som har en varaktig fysiskt och/eller psykisk funktionsnedsättning och därför inte klarar av ett vanligt arbete. Verksamheten utformas utifrån dina behov och förutsättningar och har som mål att erbjuda stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap utifrån dina önskemål. Vi arbetar med att pedagogiskt stödja dig att delta i olika aktiviteter. Aktiviteterna är utformade så att du får möjlighet att utveckla olika färdigheter utifrån dina behov.

Ekerö dagliga verksamheter drivs i kommunal regi och erbjuder daglig verksamhet för dig som har en funktionsnedsättning och inte arbetar eller studerar. Vi arbetar utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

I vårt arbete är Självbestämmande, Inflytande, Integritet, Delaktighet, Tillgänglighet, Helhetssyn och Kontinuitet viktiga ledord.

 

Ansökan

För att ansöka om daglig verksamhet vänder du dig till kommunens LSS-handläggare via socialförvaltningens växel. Ansökan ska helst vara skriftlig. Handläggaren gör en utredning och beslutet skickas sedan hem till dig. Beslutet grundas på ditt behov samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).