Enkelt avhjälpta hinder

Människor med olika funktionsnedsättningar, men även barnfamiljer och äldre, har många gånger svårt att använda vår gemensamma miljö.

Ofta är det väldigt enkla hinder som behöver åtgärdas för att alla ska få tillgång till vår närmiljö.

Riksdagen har beslutat att alla enklare hinder i publika lokaler och på allmänna platser måste undanröjas. Grundtanken är att alla i samhället ska ha samma möjlighet att gå och handla, besöka en teater eller bara fritt kunna röra sig i kommunen.

Exempel på publika lokaler är:

 • Sjukhus och Vårdcentraler
 • Skolor
 • Bibliotek
 • Teatrar
 • Biografer
 • Samlingslokaler
 • Buss- och taxistationer, järnvägsstationer
 • Apotek
 • Kiosker
 • Restauranger
 • Affärslokaler och andra lokaler avsedda att betjäna eller att användas av allmänheten.

Exempel på allmänna platser är:

 • Gator
 • Vägar
 • Torg
 • Parker

I Boverkets broschyr "Enkelt avhjälpta hinder" kan du läsa mera om vad man framför allt som fastighetsägare kan göra för att undanröja hinder i närmiljön.