Anmäl ett hinder

Med hjälp av Anmälningstjänsten kan du göra anmälningar om diskriminering på grund av funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen och samtidigt:

  • Registrera din upplevelse i vår publika och sökbara databas
  • Öka Diskrimineringsombudsmannens anmälningsstatistik för diskrimineringsgrunden funktionshinder
  • Eventuellt även göra en anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd enligt föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder
  • Bidra till ett mindre diskriminerande och tillgängligare Sverige

Läs mer på Anmälningstjänstens hemsida

Eller klicka här för att direkt komma till formuläret.