Exempel på åtgärder

  • Mindre nivåskillnader, två trappsteg åtgärdas med en permanent ramp.
  • Nivåskillnader vid övergångsställen, avfasning av gångpassager och parkeringsplatser.
  • Kontrastmarkering av trappor och entréer.
  • Ledstänger vid trappor och ramper.
  • Parkeringsplatser för rullstolsburna.
  • Knappsatser förses med kontrastmarkeringar och blindskrift.
  • Inredningsdetaljer i hygienrum.