Hur är tillgängligheten på Ekerö?

2010 deltog Ekerö i en granskning av tillgängligheten i kommunen som genomfördes av bland annat Sveriges kommuner och landsting. Resultatet sammanställdes i en så kallad tillgänglighetsspindel.

SKLs granskning visade att Ekerö får 63 poäng av totalt 100 när det gäller tillgänglighet på offentliga platser. Ett antal olika platser och byggnader har varit med i undersökningen. De platser som enligt undersökningen hade bäst tillgänglighet var kommunens vårdcentraler, kommunhus och bibliotek medan kommunens sporthallar kan behöva förbättra sin tillgänglighet.

Tillgängligheten på Ekerö

Klicka här för att se bilden i ett större format.