Korttidstillsyn för barn över 12 år

Korttidstillsyn är till för barn över tolv år med varaktig funktionsnedsättning. Korttidstillsyn är en fritidsverksamhet där barnen kan vara före och efter skolans slut, under lov- och studiedagar och på dagarna under längre lov som sommar-och jullov. Korttidstillsynen ligger i anslutning till skolan. Korttidstillsynen fungerar som andra fritids men är anpassat till ungdomarnas förutsättningar och behov.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om korttidstillsyn hos kommunens LSS-handläggare. Ansökan sker helst skriftligt. Handläggaren kontaktar sedan dig, gör en utredning samt fattar beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).