Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är till för personer med varaktig funktionsnedsättning.  Tanken med korttidsvistelse är att ge barnen och ungdomarna miljöombyte och en meningsfull fritid samtidigt som föräldrarna avlastas.

Korttidsvistelse innebär några dagar eller en helg på korttidshem, läger eller hos annan familj, så kallad stödfamilj. 

Kollo

Kollo under skollov är en annan form av rekreation och avlastning för personer med varaktig funktionsnedsättning.  Kollo innebär en längre sammanhängande vistelse jämfört med korttidsvistelse. Ofta är kollot på samma ställe som korttidsvistelsen.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om korttidsvistelse och kollo hos kommunens LSS-handläggare. Ansökan sker helst skriftligt. Handläggaren kontaktar sedan dig, gör en utredning samt fattar beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).