Ledsagarservice

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte själv kan ta dig till olika platser, kan du få hjälp av en ledsagare. Ledsagarens uppgift är att var ett stöd och hjälpa dig att delta i samhällslivet. En ledsagare kan till exempel hjälpa dig att ta dig till en fritidsaktivitet, ta en promenad eller att uträtta olika ärenden.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om ledsagarservice genom kommunens handläggare, som du når via Ekerö direkt.

Valfrihet

I Ekerö kommun gäller kundval inom ledsagarservice. Det betyder att du som har eller ska börja med ledsagarservice själv väljer utförare som är godkänd av kommunen. Information om de olika utförarna finns i menyn. Kundvalet ger dig möjlighet att välja utifrån vad som är viktigt för dig. Du kan byta utförare om du inte är nöjd.

Om du inte själv vill välja

Om du inte själv vill välja utförare finns ett så kallat ickevalsalternativ. Det betyder att du tilldelas någon av våra utförare. Du kan byta utförare om du inte är nöjd.

Välj utförare här

Nedan presenteras kommunens godkända utförare av avlösarservice.

När du valt utförare meddelar du detta till din handläggare som därefter skickar en beställning till utföraren. Utföraren tar sedan kontakt med dig. Tillsammans gör ni en genomförandeplan som ska godkännas av dig och av ansvarig personal hos utföraren.

Kan jag byta utförare?

Om du inte är nöjd med ditt val av utförare har du alltid möjlighet att byta, du meddelar detta till din handläggare.

Godkända utförare

Klicka på respektive företagsnamn för mer information om företaget.

Revida Omsorg

Kontaktuppgifter:
Lamula Thorén, verksamhetschef
Telefon: 08-400 211 25
Christina Jablonski, enhetschef
Telefon: 072-327 92 77
Adress: Tranebergsvägen 33, 167 45 Bromma
Mail: info@revida.se, christina jablonski@revida.se
Informationsdokument om utföraren: Revida Omsorg
Hemsida: Revida Omsorg

God Omsorg AB

Kontaktuppgifter:
Anneli Nordström Lundqvist, VD
Telefon: 010-405 55 55
Ann-Louise Forneman, verksamhetsansvarig
Telefon: 010-405 55 51
Adress: Box 3057, 169 03 Solna
Mail: info@god-omsorg.se
Informationsdokument om utföraren: God Omsorg AB
Hemsida: God Omsorg AB

Kommunal utförare

Kontaktuppgifter:
Kerkko Kvimark, enhetschef
Telefon: 08-124 574 04
Mail: kerkko.kvimark@ekero.se
Informationsdokument om utföraren: Kommer inom kort
Hemsida: Kommunal utförare

Informationsblad Ledsagarservice och avlösarservice - kommunal utförare

Lista över icke-valsalternativ

Augusti: Kommunal utförare – ledsagarservice och avlösarservice
September: God Omsorg AB
Oktober: Revida Omsorg
November: Kommunal utförare – ledsagarservice och avlösarservice
December: God Omsorg AB