Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd för dig med stort varaktigt omvårdnadsbehov. Av en personlig assistent kan du få hjälp med personlig hygien, att klä dig, att äta och att kommunicera med andra.

Så här ansöker du

Ta kontakt med kommunens handläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas ansökan och du får ett beslut som skickas hem till dig med posten.

Socialförvaltningen beslutar om personlig assistans enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS), normalt för behov upp till 20 timmar/vecka.

För stöd avseende grundläggande behov som överstiger 20 timmar/vecka beslutar Försäkringskassan enligt lagen om assistansersättning (LASS).

Med grundläggande behov avses hjälp med att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera utåt eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Valfrihet

I valet av utförare av personlig assistans gäller valfrihet. Det betyder att du som har personlig assistans eller ska få det har möjlighet att själv anlita en assistent eller företag som utför tjänsten. Du kan även välja att anlita den kommunala utföraren av personlig assistans.

Det är Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet för företag och organisationer som utför personlig assistans. Det innebär att de godkänner och utövar tillsyn över de utförare du kan välja mellan. Kommunens LSS-handläggare kan hjälpa dig med information om vilka utförare som har godkänts av Socialstyrelsen.

För mer information om personlig assistans kan du kontakta kommunens LSS-handläggare.