Personlig assistans - kommunal utförare

Vi arbetar för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, känna trygghet och ha inflytande över din vardag. Hos oss får du stöd och service av erfaren personal som är lyhörd inför just dina behov. Din insats ska utformas med utgångspunkt i vad du själv upplever att du behöver hjälp med i din vardag.

Vår stora organisation gör det möjligt för oss att forma din insats utifrån dina egna behov under dygnet. Inom vår enhet ingår även ledsagning och avlösarservice enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service) och SoL (Socialtjänstlagen)