Avlösarservice

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt åtar sig omvårdnaden från anhörig eller närstående.

Avlösarservice i hemmet avser att göra det möjligt för föräldrar, anhöriga eller familjehemsföräldrar att få avkoppling och uträtta sysslor utanför det egna hemmet. Avlösningen kan vara en möjlighet för föräldrarna att ägna sig åt syskon. Till exempel att genomföra aktiviteter där barnet med en funktionsnedsättning inte kan delta.

Avlösarservice kan erbjudas regelbundet eller vid akuta behov. Avlösningens omfattning ska alltid prövas individuellt och bedömas utifrån behov, men också utifrån övriga beviljade insatser.

Den som anställs av kommunen för att utföra avlösningen i hemmet omfattas av sekretesslagen, vilket innebär att den som är avlösare har skrivit under en försäkran om tystnadsplikt.