Ledsagarservice

Ledsagarservice innebär att du tillsammans med din ledsagare ska kunna komma ut och delta i samhällslivet. Insatsen ska också underlätta ditt behov av sociala kontakter som till exempel besök av vänner, fika, ta del av sportaktiviteter och kulturevenemang.

Ledsagaren kan även gå med dig när du ska ut och handla, eller om du bara ska ut på en promenad. Ledsagarservice ska vara individuellt utformad just för dina behov.

Den enskilde betalar själv de kostnader som uppstår vid olika aktiviteter. Till exempel resekostnader, biljetter, mat mm.

Ledsagaren som anställs av kommunen för uppdraget omfattas av sekretesslagen. Det innebär att ledsagaren har läst och skrivit under en försäkran om tystnadsplikt.

Informationsblad Ledagarservice och avlösarservice - kommunal utförare

Lista över ickevalsalternativ:

Juni: Kommunal utförare – ledsagarservice och avlösarservice
Juli: Revida Omsorg AB
Augusti: Kommunal utförare – ledsagarservice och avlösarservice