Personlig assistans

Till dig som är mantalsskriven i Ekerö kommun.

Har du behov av personlig assistans utifrån ett LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller LASS (Lagen om assistansersättning) beslut?
Eller är du anhörig till någon som har behov av personlig assistans utifrån ett LSS eller LASS beslut?

Ekerö kommun som assistansgivare, har som målsättning att personliga assistenter ska arbeta på ett professionellt förhållningssätt där kommunikation är en viktig del i arbetssättet.

Assistenten ska vara engagerad och möjliggöra för dig som brukare att själv få styra din vardag. Ytterst ska assistenten medverka till att du kan öka din självständighet, vara delaktig i samhällslivet samt ges möjlighet att leva som andra.

Du ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. I en genomförandeplan ska det beskrivas hur insatserna ska utformas.

Assistentens roll är att bistå och stödja dig som brukare i olika situationer. Det kan till exempel vara personlig omvårdnad, sociala aktiviteter, skötsel av hemmet, att medfölja till arbetsplatsen mm.