Sekretess

Den som är anställd hos oss har tystnadsplikt enligt 29 § LSS. Det innebär att assistenten med ord, handling, skriftligen eller på annat sätt inte får sprida information om den man arbetar hos. Allt som rör den som har insatsen är sekretessbelagt.