Råd & stöd till personer med funktionsnedsättning

Råd och stöd LSS 9 § 1 p

Du som har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att klara ditt liv kan få råd och stöd av personal på en habilitering. Personalen där kan också ge råd och stöd till din familj och dina vänner. De kan till exempel berätta hur man tar kontakt med rätt myndighet och vad du har för rättigheter i samhället. Om du har kontakt med personal från flera olika mottagningar kan de också hjälpa dig att planera vem som ska göra vad. Behandling ingår inte i råd och stöd.

De som kan få råd och stöd är:

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer med ett begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som gör det svårt att klara det dagliga livet.

Du kan få råd och stöd av exempelvis:

 • sjukgymnast
 • psykolog
 • arbetsterapeut
 • specialpedagog
 • logoped
 • kurator
 • dietist
 • audionom

Det kostar ingenting att få råd och stöd.