Boende för barn och unga (LSS 9 § 8p)

I vissa fall behöver barn bo i ett annat hem än hos föräldrarna. Då finns möjlighet att bo i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar. Bostäder med särskild service ska liksom familjehem ses som ett komplement till föräldrahemmet. Bostaden delas av ett litet antal barn. Den ska vara så hemlik som möjligt.