Förbehållsbelopp

Personer som bor i bostad som har beviljats enligt LSS, kan beviljas mellanskillnaden mellan inkomsten och kommunens förbehållsbelopp, ifall inkomsten understiger förbehållsbeloppet efter avdrag av nettohyran. LSS-handläggarna beslutar om möjligheten att få utbetalning i förhållande till förbehållsbeloppet.